1700-tals dansebeskrivelser og noder.

I databasen har jeg kun oprettet poster, når både noder og dansebeskrivelse foreligger.

Søg på 

Søg på I databasen er noder og dansebeskrivelser fra:

Christopher Hammer (håndskrevne noder og dansebeskrivelser på dansk med gotisk håndskrift):

 • Nodebog, Kiøbenhavn 1753

 • Bertel Riber, Svendborg (håndsdkrevne noder og grafiske dansebeskrivelser. Derudover flere noder):

 • Nodebog BR 1768

 • V.D.W. (Håndskrevne noder og dansebeskrivelse på fransk. Derudover grafiske dansebeskrivelser og flere noder, men ikke tilhørende):

 • Nodebog 1772

 • Søren Christian Rønning, Vestfyn (håndsdkrevne noder og grafiske dansebeskrivelser):

 • Violinbog for Sr. Chr. Rønning 1776 ("Sønderbybogen")

 • Johan Bülow, Sorø (håndskrevne noder og dansebeskrivelser på fransk):
 • 1773-74
 • 1780-81
 • Les Nouvelles Danses Angloises pour 1782 par Jacobsen
 • Danses Angloises pour 1785 & 1786
 • Danses Angloises pour 1787.
 • Danse Anglois [pour] 1790.
 • [Danses Angloises pour] 1792
 • Engelske Dandse i Partitur. (2 violiner, 2 fløjter, bas).

 • H. H. Jacobsen, København (trykte noder og dansebeskrivelser på dansk og fransk):

 • Samling af de nyeste Engelske Dantse, Jacobsen - Første Hæfte 1780  Noder  Dansebeskrivelser
 • Samling af de nyeste Engelske Dantse, Jacobsen - Andet Hæfte 1780  Noder  Dansebeskrivelser
 • Samling af de nyeste Engelske Dantse, Jacobsen - Tredje Hæfte 1780  Noder  Dansebeskrivelser
 • Les nouvelles Danses Angloises pour 1783 par Jacobsen  Noder  Dansebeskrivelser  (dansk)

 • Claus Schall, København (trykte noder for 7 stemmer og dansebeskrivelser på dansk):

 • Tolv nye Engelske Dandse med Toure, 1787  Noder  Dansebeskrivelser
 • Tolv nye Engelske Dandse med Toure, 1788  Noder  Dansebeskrivelser
 • Tolv nye Engelske Dandse med Toure, 1789  Noder  Dansebeskrivelser
 • Tolv nye Engelske Dandse med Toure, 1790  Noder  Dansebeskrivelser
 • Tolv nye Engelske Dandse med Toure, 1791  Noder  Dansebeskrivelser

 • F. C. Groth, København (trykte noder for 5 stemmer og dansebeskrivelser på dansk):

 • Sex nye Engelske Dandse, 1795  Noder  Dansebeskrivelser

 • E. Reventlow (håndskrevet nodebog med grafiske dansebeskrivelser tildels med tysk tekst):

 • Nodebog 1799

 • H. Johansen bøger, Bornholm (håndskrevne noder og grafiske dansebeskrivelser):

 • Noder   Dansebeskrivelser
 • Programmet er udviklet af Tage, april 2022