Det kan stentryk fortælle om "Den svenske Maskerade".

I 1899 udgav Carl Møller i serien "Bal-Danse" en melodi "Ny svensk Maskerade" [1]. Den har incipitkoden 11123334 og er altså den melodi, som vi stadig bruger i dag.

Allerede i 1901 fulgte D.T.S. Bjerregaard efter ved i sin serie "Baldanse" at udgive "Svensk Maskerade. (Kjøbenhavnsk.)" [2] med samme melodi.

Rækkefølgen i dansen er March-vals-hopsa.

At Carl Møller kalder den "Ny" fortæller, at der har været en tidligere "Svensk Maskerade" og når Bjerregaard kalder den "Kjøbenhavnsk", fortæller det os måske at den ny kommer fra Storbyen. Og at Bjerregaard også udgiver den betyder formodentlg at melodien/dansen har vundet stor popularitet med det samme.

Men har der været en tidligere "Svensk Maskerade" ?

Vi får lidt af et svar idet D.T.S. Bjerregaard i sin ny serie "Gamle danske Folkedanse" i 1904 har melodien "Svensk=Maskerade (el. Treting)" [3] med - altså som en gammel dansk folkedans. Denne har incipitkoden 11123336 og rækkefølgen i dansen er March-hopsa-vals.

Og dette understøttes af der i nodebøger fra Hindsholm fra 1890'erne findes samme gamle melodi (her med incipitkode 11335313) og rækkefølgen i dansen også er March-hopsa-vals. (Kan findes i min SØGEMASKINE).

At tingene ikke er helt ligetil kan vi se af to noder fra Tåsinge:

• ”No 8 Svensk Maskerade ” fra Rasmus Skov, Gjesinge – Tåsinge o. 1912
• ”No 4 Svensk Maskerade – to violiner” fra Knud Jensens nodebog Tåsinge o. 1909

Her er rækkefølgen af dansene den gamle: march-hopsa-vals mens alle melodierne hos Knud Jensen er varianter af den ny melodi. Hos Rasmus Skov er marchen og hopsaen varianter af den ny melodi mens valsen er den gamle.

Til slut vil jeg nævne, at også findes enkelte andre melodier til "Den svenske Maskerade".
-------------------------
Noderne kan du finde i mit program "Her kan du bladre og søge i nogle STENTRYKTE NODEUDGIVELSER" https://tage01.dk/stentryk1/Default.aspx

[1] Carl Møller, Bal-Danse, hæfte 62 (1899)

[2] D. T. S. Bjerregaard, Baldanse, hæfte 48 (1901)(No 373)

[3] D. T. S. Bjerregaard, Gamle danske Folkedanse, hæfte 1 (1904)

Tage Aabech, 2024