Risingskolen - 7. årgang (75 elever)

Fredag den 10. marts klokken 10:00-11:30
Lærere: Christina, Elise, Agnes, Garvis, Thomas
Medvirkende: Tage, Steen og Lone

Napoleons March over Alperne
March med forbigang (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Løb med spiral (Tinge-linge-later)
Marchleg (bro + flyverfatning med sideløbstrin + rygvendt do. + forlæns krydsfatning med hoptrin)
Den toppede Høne
Udmarch (Tappenstreg / "Forgangen nat vor sultne kat")

Fredag den 17. marts klokken 10:00-11:30
Lærere: Christina, Garvis, Elise og Agnes
Medvirkende: Tage, Steen og Lone

Jeg fortalte om "Napoleons March over Alperne"
Napoleons March over Alperne
March med forbigang (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Tosse Marens totur
Udmarch

Fredag den 24. marts klokken 10:00-11:30
7j og 7y:
Lærere: Christina og Elise
Medvirkende: Tage og Steen

Steen og jeg fortalte om "I alle de Riger og Lande"
Napoleons March over Alperne
March med kryds (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Jeg fortalte om "Dengang jeg drog afsted"
Parvis tohåndsfatning og chassé-trin
Almindelig dansefatning og chassé-trin
Hamborger
Øve almindelig dansefatning og chassé-trin fremad
Fremad-polka
Rheinlænderpolka
Fingerpolka = Med hænderne si'r vi klap-klap-klap
Skomagerpolka = Først den en vej
Ruder Es = Ritch-ratch
Lottes død
Øve at gå kæde
Hamborg sekstur
Totur fra Vejle
Udmarch

Fredag den 31. marts klokken 10:00-11:30
7x og 7z:
Lærere: Thomas og Garvis
Medvirkende: Tage og Steen

Steen og jeg fortalte om "I alle de Riger og Lande"
Napoleons March over Alperne
March med kryds (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Jeg fortalte om "Dengang jeg drog afsted"
Parvis tohåndsfatning og chassé-trin
Almindelig dansefatning og chassé-trin
Hamborger
Øve almindelig dansefatning og chassé-trin fremad
Fremad-polka
Rheinlænderpolka
Fingerpolka = Med hænderne si'r vi klap-klap-klap
Skomagerpolka = Først den en vej
Ruder Es = Ritch-ratch
Lottes død
Mads Tobak
Øve at gå kæde
Hamborg sekstur
Udmarch


DIPLOM 7.j og 7.y og DIPLOM 7.x og 7.z