Paarup skole - 6. årgang (62 elever)

Onsdag den 4. januar klokken 10:25-11:30
Lærere: Christian, Mads og Karen Mai
Medvirkende: Tage, Steen og Lone

Napoleons March over Alperne
March med forbigang (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Løb med spiral (Nu'r det Jul igen)
Marchleg (bro + flyverfatning med sideløbstrin + rygvendt do. + forlæns krydsfatning med hoptrin)
Udmarch (Tappenstreg / "Forgangen nat vor sultne kat")


Onsdag den 11. januar klokken 10:25-11:30
Lærere: Christian, Mads og Karen Mai
Lærerstuderende: Josefine og tre andre.

Medvirkende: Tage, Steen og Lone

Øve chassé-trin i kreds
Napoleons March over Alperne
March med forbigang (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Tosse Marens Totur
Udmarch (Tappenstreg/Forgangen Nat)


Onsdag den 18. januar klokken 10:25-11:30
Lærere: Christian, Mads og Karen Mai
Lærerstuderende: Josefine og tre andre.

Medvirkende: Tage og Lone

Momentøvelse - lukke- og åbne-trin
Napoleons March over Alperne
March med forbigang (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Øve chassé-trin parvis (først tohåndsfatning, derefter almindelig dansefatning)
Prøve åbne- og lukke-trin til omdansning
Fremad-polka
Rheinlænderpolka
Med hænderne si'r vi klap-klap-klap
Først den ene vej
Ritch-ratch
Lottes død
Og gå så (trippetrin uden skift)
Den toppede høne.


Onsdag den 25. januar klokken 10:25-11:30
Lærere: Christian og Karen Mai + vikar for Mads
Lærerstuderende: Josefine og tre andre.

Medvirkende: Tage, Steen og Lone

Napoleons March over Alperne
March med kryds (I alle de Riger og Lande)
March polonaise (Dengang jeg drog afsted)
Hjerter to


DIPLOM