Paarup skole - 9. årgang (ca. 60 elever)

Onsdag den 20. november klokken 10:10-11:35
Lærere: Birthe og Kristian
Musikere: Tage, Steen og Lone

Ud at gå i skoven
Og gå så
Med hænderne
Først den ene vej
Ritch-ratch
Firtur


De to sidste gange aflyst på grund af stort foredrag og terminsprøver :o(