Sankte Barbara

Artilleriets skytshelgen


1 Ved første batteri,
der er der fart og energi,
fordi vi alle hænger i.
Det går så nemt,
da vi forlængst
de hårde tørn og sure tjanser helt har glemt.
Ja, vi vil veerne om vort land og konge,
og dertil har vi vor kanon.
I modgang hjælper vor patron,
og vi hylder derfor Sankte Barbara.
Tra la la...
Stem nu bare i, kammerat.
Hej!
Stol på Sankte Barbara.

2 Giv agt, artillerist,
og skån kanonen for hver brist,
for den skal tale med til sidst,
når vi skal ud,
på kongens bud
og give fjenden en lektion med skarpe skud.
Ja, vi vil værne om vort land...

3 Soldat! Du danske mand!
Vi lover nu at holde stand,
ja, vi vil kæmpe for vort land,
den tid er nær,
da Danmarks hær,
skal ud og kæmpe for den fane, vi har kær.
Ja, vi vil værne om vort land...

Leif Scharbau Aabech 1942


Ordforklaring:
batteri betegnelsen for den mindste enhed ved artilleriet, almindeligvis omfattende 4 kanoner med mandskab og tilhørende materiel (svarer til et fod-folkskompagni)
patron beskytter, skytshelgen
brist skade, fejl


Sankte Barbara er helgennavn for en ung pige fra Lilleasien, som led martyrdøden ca. år 300; hendes far lod hende torturere og halshugge, fordi hun havde ladet sig døbe. Hun er skytshelgen for artilleristerne, som især i gamle dage havde behov for himmelsk beskyttelse under deres farlige arbejde. Det skal være usagt, om artillerister var/er mere religiøse end andre soldater, men bande måtte de i hvert fald ikke. I reglementerne for omgang med krudt var der højt op i 1800-tallet fastsat strenge straffe for »banden, sværgen og uhøvisk tale«, der jo kunne hidkalde selveste Djævelen, som med sin helvedesild nemt kunne starte en eksplosion i krudtmagasinet.