Register over spillemænd

i
»Folkedansen i Danmark«


I bogen "Folkedansen i Danmark" fra 1946, har Klavs Vedel skrevet artiklen "Landsbymusikanterne" på 100 sider, hvor han omtaler hundredevis af spillemænd fra hele landet. Udmærket opslagsværk .... men ..... der er intet register. Så jeg har udarbejdet et register over spillemændene herunder, og jeg håber, at du vil kunne have gavn af det.

I Klavs Vedels artikel kan man også læse om, hvor flere af spillemændene har lært at spille og hvilke instrumenter de spillede på og nogle steder hvad en violin kostede. Det var ikke kun violin, fløjte og bas, de spillede på, men ofte også for eksempel tuba. Man kan også læse hvem de spillede sammen med. Der fortælles om musikere, der har haft dansetelte. Der er eksempler fra regnskabsbøger og omtale af fester samt ikke mindst nogle anekdoter og fotos. Og endelig er der nævnt dansetitler, melodititler, nodebøger og trykt følgende nodeeksempler, som du kan se i min SØGEMASKINE, nogle med lidt kommentarer til:

          Nu har vi fortjent en dram - "Stryge til taars"
          Snaps Galop fra Østfyn 1850
          Nis Kristians stykke
          Per Turmoses klinkevals
          Totur efter C. Holmstrup
          Hamborger af B. Madsen
          Vals af J. C. Panton
          Hamborger af Ludvig Panton
          Hopsa af J. Rasmussen.
          Mazurka af Allert
          Spillekarens stykke
          Lollike Karens vals
          Spillekarens vals
          Hørsvinger-vals
          Bryllupsmarch fra Strynø.
          Oldefars dans Anno 1700 / "Und als der Grossvater die Grossmutte nahm"
          1820 Gammel brudedans / Niels Speggers vals
          »Det var en af Dresens«
          Vals af Christiansen fra Vimmersbøl 1854.
          »Den gamle Fynbo« - Rheinlænder af Jens Jacobsen, Grættrup.
          Jens Geertsens »brudevals«
          Vals af Ole Kjær
          Berliner af Ole Kjær
          Svebsk af Lars Krogh.
          Mindevals over Ole Kjær af Niels Larsen - 13 aar
          Polka af Jens Chr. Vig - 1853
          Berliner som er meget smuk.
          Polsk.
          Nr 76 Engelsk Dans af Herman Boss.


Artiklen "Dansemusikken" indeholder følgende afsnit:

          Den gamle spillemand (skrevet af Svend Jørgensen), side 101
          Telegrafbestyrer Svend Jøegensen, side 118
          Landsbymusikanterne, side 122
          Sjælland, side 126
          Møn, side 134
          Lolland-Falster, side 137
          Fyn og de fynske øer, side149
          Jylland, side 158
          Sønderjylland, side 160
          Østjylland, side 171
          Nu'er'en æ fywr (Nord for Limfjorden), side 185
          Salling, side 191
          Vestjylland, side 199
          Bornholm, side 219
          Efterskrift, side 221

Her følger spillemands-registeret:

("b" efter et sidetal betyder "billede")

A. C., se: A. Chr. Jensen
Adrian, Lars (f. 1783), Karleby, Lolland-Falster: 140
Albrechtsen, Niels, Musikdirektør, Slagelse, Sjælland: 127, 130
Allert, Hans (død 1925), Lolland-Falster: 143
Allert, Julius, Musikdirektør, Chikago, USA: 145
Allert, Jørgen (f. 1828), Landmand, Porre, Lolland-Falster: 143
Allert, Jørgen, Sakskøbing, Lolland-Falster: 145
Allert, Peter Valdemar, Kgl. Kapel, København: 145
Allert, Thorvald: 1-Musikdirektør, Maribo, Lolland-Falster: 145
Allert Hansen, Øster Ulslev, Lolland-Falster: 138
Allert Hansen, (aktiv 1842), Væver, Øster Ulslev, Lolland-Falster: 145
Anders Sorren, se: Anders Sørensen
Anders Uvelse, se: Anders Jacobsen
Andersdatter, Marie, barn, Sjælland: 127
Andersen, Anders Bertel (f. 1886), Musiker, Nordjylland: 191
Andersen, Anders Chr. (1843-1924), Hurup, Nordjylland: 191
Andersen, Bernt, Hornum, Østjylland: 177
Andersen, Carl, Svenstrup, Østjylland: 182
Andersen, Christian, barn, Sjælland: 127
Andersen, Erik, Ulfborg, Vestjylland: 200
Andersen, Hans, Ørslev, Østsjælland: 132
Andersen, Henrik, Skelby, Lolland-Falster: 143
Andersen, Jakob (f. 1839), Væver, Ørum, Østjylland: 177b, 178
Andersen, Jens, Daugaard, Østjylland: 180
Andersen, Jens Christian (f. 1835), Torpelund-Eskebjerg, Sjælland: 127
Andersen, Jens P. (f. 1852), Landmand, Rugbjærg, Sønderjylland: 164, 165
Andersen, Knud (1838-1921), Fotograf, Gaarslev, Østjylland: 174b
Andersen, Lars (1827-1918), Møllersvend, Fur: 195b, 196, 197
Andersen, Lars, Havnsø, Lolland-Falster: 143
Andersen, Niels (1833-1879), Nordjylland: 185, 186
Andersen, Ole, barn, Sjælland: 127
Andersen, P., Fuglsang, Lolland-Falster: 143
Andersen, Peter, Sortsø, Lolland-Falster: 143
Andersen, Peter Chr. (1812-1901), Landsbyspillemand, Knabstrup, Sjælland: 128
Arboe, Mathias Otto, (aktiv 1835), Bornholm: 220
August, Peter, Musiker (blind), Nordsjælland: 133
Barbieri, Underviser, Nordsjælland: 133
Bech, Christian, Øster Marie/Svaneke, Bornholm: 220
Bech, Peter, (aktiv 1855), Broager, Sønderjylland: 161
Bell, Peter, Svallerup, Sjælland: 129
Bendixen, Kristoffer (f. 1836), Langeland: 156b: 157
Bendixen, Valdemar, (aktiv 1937), Humble Langeland: 156
Berntsen, Anton: 125, 171-179
Bertel Spillemand, se: Bertel Jensen
Bertram, Regimentsmusiker, Helsingør, Østsjælland: 134
Bestmann, Musiker, Løgumkloster, Sønderjylland: 167
Bette Jacobsen, se: Jacobsen
Billum, S. C., (aktiv 1850), Hyrup, Sønderjylland: 159, 163
Bjerrum, J. P., (aktiv 1860), Sdr. Fardrup, Vestjylland: 218
Bjørup, Peter, Musikdirektør, Næstved, Sydsjælland: 127, 131, 143
Blinde Anders, Midtfyn: 152, 153
Blæsbjerg, Mads Chr. (f. 1855), Magtenbølle, Midtfyn: 154
Bosse, Hermann, (aktiv 1800), Bornholm: 220
Boysen, Henning, (aktiv 1860), Hejrskov, Vestjylland: 219
Brejninge-Jens, se: Jens
Bromme-Lars, se: Lars Nielsen
Brun, Rasmus, Lindelse, Langeland: 157
Bruun, Niels, Give, Østjylland: 178
Bruun, Niels (f. 1852), Herslev, Østjylland: 172, 173
Brøndum, Jens, Himmerland, Nordjylland: 189
Bæk, Musikdirektør, Randers, Østjylland: 198
Carstensen, Johannes, Keldby, Møn: 137
Caspersen, Axel (f. 1863), Musikdirektør, Lemvig, Vestjylland: 181, 200
Caspersen, Niels Johan (1849-1934), Torp, Østjylland: 181
Caspersen, Niels Johan, Østbirk, Midtjylland: 200
Chre' Merrild, se: Chresten Knudsen Madsen
Christen Møller, se: Christen Christensen
Christensen, Anders, Tem, Østjylland: 180
Christensen, Anders Chr., (aktiv 1914), Hurup, Nordjylland: 191
Christensen, Christen (1825-1901), Gårdmand, Tøndering, Vestjylland: 192b
Christensen, Erik, Svansø, Vestjylland: 198, 199, 207
Christensen, Hans, Højbjerg, Sjælland: 127
Christensen, Hans, Østermarie, Bornholm: 220
Christensen, Herman (1817-1891), Bondemand, Vinstrup, Sjælland: 126, 127
Christensen, Jacob (f. 1804), Gårdejer, Vetterslev, Midtsjælland: 129
Christensen, Niels, Skelskør, Vestsjælland: 130
Christensen, Peter (f. 1837), Skrædder, Brarup, Lolland-Falster: 139, 142
Christensen Ranch, Søren, (aktiv 1807-08), Gerlev, Østjylland: 181
Christensen Riis, Søren, Østjylland: 180
Christensen Riis, Chresten, Østjylland: 180
Christensen, Søren Christian, Skomager og tørvegraver, Gultentorp, Nordjylland: 184, 185
Christensen Yttrup, Anders (f. 1855), Musiker, København: 192. 198
Christiansen, Durup, Vestjylland: 195
Christiansen, Privilegeret spillemand, Vimmersbøl, Sønderjylland: 167, 168
Christiansen, Anders (f. 1849), Stige/Kerteminde, Fyn 154
Christiansen, Bendix (1795-1851), Hovbonde, Fodslette, Langeland: 156
Christiansen, Chr., Pianist, Østsjælland: 132
Christiansen, Lars, Landsbyspillemand, Sjælland: 126
Christiansen, H. P., Skomager, Dalby, Hindsholm, Fyn 155, 154b
Christiansen, Hans Chr., (aktiv 1838), Tarm, Vestjylland: 213
Christiansen, Hans, Lolland-Falster: 139
Christiansen, Niels Simon, Violinist, København: 155
Christiansen, Ole, Lolland-Falster: 139
Christiansen, Rasmus, Eskildstrup, Lolland-Falster: 142
Christiansen Estrup, Christian (død 1930), Skomagerrmester, Gedved, Østjylland: 181
Christoffersen, C. C., Musikdirektør, Mern, Sydsjælland: 131
Christoffersen, Søren, Husmand, Tybjerg Skov, Midtsjælland: 131
Clausen, Hans Frederik, Østermarie, Bornholm: 220
Davidsen, Privilegeret spillemand, Skats, Sønderjylland: 167
Degn, Markus, Højen, Østjylland: 175
Deleuran, Laurits, (aktiv 1880-88), Østjylland: 174
Delorant, Sæd, Sønderjylland: 168
Den sorte smed i Brakker, se: Nicolai Kjær
Dresen, (1829-1907), Skibstømrer, Rørkær, Sønderjylland: 166, 167, 168, 169
Dresen, Agate, Rørkær, Sønderjylland: 169
Dølpher, Stadsmusikant, Nakskov, Lolland-Falster: 148
Eggert, Martin, Brandby, Langeland: 157
Ejsing, Jørgen (f. 1829), Murerhaandlanger, Sdr. Lem, Vestjylland: 196b, 197
Elisen, Niels (død 1868), Handelsbetjent, Tim, Vestjylland: 209
Enghusen, Niels (1854-1934), Musikdirektør, Hammel, Østjylland: 181
Estrup, Søren Christian (1887), Musiker, Gedved, Østjylland: 181
Fa'e Niels, se: Niels Hemmingsen
Falkesen, Lars, Højstrup, Nordjylland: 189
Flodgaard, Peder, Kromand, Hoven, Vestjylland: 212, 213
Flyvholm, Jens (1851-1921), Feggesund, Nordjylland: 189
Fløjte-Peter, se: Peter O. Nielsen
Forup, Musikdirektør, Ribe, Vestjylland: 216
Foxholm, P., (aktiv 1820), Samsø: 182
Frederiksen, And., Lærer, Førslev, Østsjælland: 131. 132
Frederiksen, Jens (1850-1943), Als, Nordjylland: 171. 183. 184
Frederiksen, Philip (1830-1893), Ørslev, Østsjælland: 131
Frederiksen Høj, Lars, Lolland-Falster: 139: 140
Fuglede, Mads, Vestjylland: 207
Gade, Jakob H., Østjylland: 174
Gade, Simon (død 1900), Børkop, Østjylland: 172, 173b, 174
Gamle Allert, se: Jørgen Allert
Gamle Holmstrup, se: Jørgen Holmstrup
Gamle Jens Laurids, se: Jens Lauridsen
Gamle Panton, se: Johan C. Panton
Geertsen, Jens (f. 1873), Violinbygger, Skive, Vestjylland: 192, 195, 198b
Gejl, (f, 1826), Hoven, Vestjylland: 212
Gejl, Laurids (1863-1944), Sønder Omme, Vestjylland: 212, 213
Grau, Laust, Østjylland: 174b
Gravesen, Hans, Musikdirektør, Ølgod/Ringkøbimg, Vestjylland: 209. 215
Grymer, Rasmus, (aktiv 1895), Gårdejer, Femø: 148
Gudiksen, Esper (f. 1833), Aasted, Vestjylland: 193b
Gudiksen, Gudike (f. 1836), Gårdmand, Risum, Vestjylland: 193
Hans Frerik, se: Hans Frederik Clausen
Hansen, Anders, Freerslev, Nordsjælland: 133
Hansen, August, Sønder Omme, Vestjylland: 215
Hansen, Carl, (aktiv 1775), Smed, Tågerup, Lolland-Falster: 146. 147
Hansen, Chr., Hatting, Østjylland: 177
Hansen, Christian Peter (f. 1831), Tømrer, Feggesund, Nordjylland: 188, 189
Hansen, G., Strynø: 155
Hansen, Hans, (aktiv 1850), Egholm, Lolland-Falster: 147
Hansen, Hans, Skrædermester, Glamsbjerg, Midtfyn: 154
Hansen, Hans, Lollik, Taasinge: 155
Hansen, Hans (død 1878), Husmand, Ulbølle, Sydfyn: 150b
Hansen, Hans Chr, (1818-1896), Landsbyspillemand, Holløse, Sjælland: 128
Hansen, Hans Chr. (1819-1907), Væver, Ønslev, Lolland-Falster: 138, 139b, 142, 143
Hansen, Jacob, Gårdmand, Lynge/Uvelse, Nordsjælland: 133
Hansen, Jens, Møn: 136
Hansen, Jørgen, Guderup, Sønderjylland: 160
Hansen, Lars (f. 1853), Musikdirektør, Kalundborg, Sjælland: 129
Hansen, Lars Peder, Skomager, Ønslev, Lolland-Falster: 139, 142
Hansen, Laur., Musikdirektør, Holbæk, Sjælland: 127
Hansen, Laurits, Malermester, Ringsted, Sjælland: 125, 126
Hansen, Lauritz, Musikdirektør, Allested, Midtfyn: 154
Hansen, Leo, Violinist, København: 154
Hansen, Mads, Bonde, Sydfyn: 151
Hansen, Marius (f. 1898), Fløjtenist, Odense: 154
Hansen, Morten, Gårdmand, Ø. Ulslev, Lolland-Falster: 146
Hansen, Niels, (aktiv 1849), Grænge, Lolland-Falster: 143
Hansen, Niels, Herluflille, Sydsjælland: 131
Hansen, Niels, Hillerup, Vestjylland: 217
Hansen, Niels, Musiker, Ørslevvester, Midtsjælland: 129
Hansen, Ole (1835-1919), Reinstrup Kirkeskov, Midtsjælland: 130
Hansen, Peter, (aktiv 1849), Thoreby, Lolland-Falster: 143
Hansen, Poul, Næstved, Sydsjælland: 131
Hansen, Rasmus, (aktiv 1853), Vigsnæs, Lolland-Falster: 147
Hansen, Theodor, Varde, Vestjylland: 217
Hansen Brems, Mads (1809-1895), Drejer, Herslev, Østjylland: 171, 172b, 173, 175
Hansen-Nyrup, Chr. (1830-1900), Marke-Holbæk, Sjælland: 126
Hansen Scmidt, Hans Michael, (aktiv 1820), Staunsager, Vestjylland: 218
Hauge, Niels (f. 1871), Møbelsnedker, Musikdirektør, Tistrup/Ringkøbing, Vestjylland: 200, 212, 215, 216
Helgreen, Jens Fr. (1886-1913), Musikdirigent, Ebeltoft, Østjylland: 182
Helt Haahr, Bertel, Vestjylland: 214
Helt Haahr, Kristian, Vestjylland: 214
Helt Haahr, Peder (1812-1883), Gårdmand, Vestjylland: 214b, 215
Helt Haahr, Peder, Vestjylland: 214
Helt Haahr, Peder, Tistrup, Vestjylland: 214
Hemmingsen, Niels, (aktiv 1867), Præstø, Sydsjælland: 135b, 136
Hemmingsen, Peder, Aalebæk, Møn: 136
Henningsen, Urmager, Rødby, Lolland-Falster: 147
Henriksen, Morten (1855-1938), Sjølund, Østjylland: 171
Hermansen, Niels (død 1926), Holbæk, Sjælland: 126
Hesseldahl, Søren (død 1923), Maler, Klim, Nordjylland: 190
Hjort, Lærer, Bredstrup, Østjylland: 175
Hjorth Pedersen, Peder M. (f. 1895), Norge: 182
Hoffmann, Regimentsmusiker, Møn: 137
Holm, Jens, (aktiv 1849), Solkær, Sønderjylland: 166
Holmstrup, Jørgen (død 1898), Egelev, Lolland-Falster: 139, 140, 142
Holmstrup, Carl, Lolland-Falster: 139, 140, 144
Holmstrup, Ludvig, Lolland-Falster: 139: 140
Horsbøl, Frederik, Gårdmand, Torstrup, Vestjylland: 216
Horsbøl, Jens (1832-1921), Gårdmand, Bounum, Vestjylland: 216
Horsbøl, Søren (f. 1866), Bjærgmose, Vestjylland: 216
Houmüller, Thyge (f. 1885), Musiker, Svenstrup, Østjylland: 182
Husmand, Jens, Stougaard, Østjylland: 172, 179
Hvolby, Axel, Musiker, Nørre Sundby, Nordjylland: 200, 201
Ibsen, Gabriel, (aktiv 1821), Sneum, Vestjylland: 217
Ibsen, Lars (1806-1874), Bodilsker, Bornholm: 220
Ingstrup, P., Ferring, Vestjylland: 200
Iversen, Frederik, Skomagermester, Kroejer, Trædballehus, Østjylland: 171, 179, 180
Iversen, Jens, (aktiv 1847), Ikast, Midtjylland: 187
Jacob Spillemand, se: Jacob Christensen
Jacobsen, Grættrup, Vestjylland: 195
Jacobsen, Anders (f. 1833), Hjørlunde, Nordsjælland: 133
Jacobsen, Chr., Musiker, Midtsjælland: 129
Jacobsen, Erik, Nordsjælland: 133
Jacobsen, Hans (f. 1812), Humble, Langeland: 156: 157b
Jacobsen, Hans (f. 1839), Slangerup, Nordsjælland: 133
Jacobsen, Jens (1854-1911), Gårdejer, Grættrup, Vestjylland: 193, 194b
Jacobsen, Jens (død 1928), Haslev, Østsjælland: 132
Jacobsen, Knud, Underviser, Østjylland: 174
Jacobsen, Kristian (1873-1937), Karslgaarde, Vestjylland: 215, 216
Jacobsen, L. P. (f. 1864), Misikdirektør, Nordsjælland: 133
Jacobsen, Niels, (aktiv 1946), Haslev, Østsjælland: 132
Jacobsen, P., Musiker, Sorø, Midtsjælland: 129
Jacobsen, Peder, Ry, Vestjylland: 215, 216
Jacobsen, Peter (1831-1918), Sønderby, Østsjælland: 132
Jacobsen Deleuran, Abraham (f. 1855), Fredericia Mark, Østjylland: 171, 174
Jakob Slot, se: Jacob Christian Madsen
Jakobsen, Hans, Musiker, Farringløse, Midtsjælland: 129
Jakobsen, Peter, Væver, Glistrup, Nordjylland: 184
Jantzen, Peter, Sjælstofte, Lolland-Falster: 146
Jens Bjerrum, se: Jens Jeppesen Faurby
Jens Kast, se: Jens Jensen, Vedersø
Jens Lysholm, se: Jens Jensen, Testrup
Jens Nes, se: Jens Jensen, Hee
Jens Olsen, se: Jens Jacobsen
Jens Spillemand, se: Jens Nielsen
Jens Vig, se: Jens Chr. Lauridsen
Jensen, A. Chr., Aalborg, Nordjylland: 184
Jensen, Bertel (1839-1900), Hjerk, Nordjylland: 191, 192, 193, 194
Jensen, Chr. (f. 1856), Struer, Vestjylland: 200
Jensen, Christen Markus (1829-1915), Støvring, Nordjylland: 183
Jensen, Christian (1792-1873), Væver, Thorup, Nordjylland: 188
Jensen, Erik, (aktiv 1760), Svejstrup: 124
Jensen, F C., (1878-1928), orkesterdirektør, Korsør, Vestsjælland: 130
Jensen, Gregers, (aktiv 1835), Ølgod, Vestjylland: 213, 214
Jensen, Henrik, Gårdejer, Ulstrup, Sjælland: 129
Jensen, J., Bregninge, Lolland-Falster: 138, 144
Jensen, Jacob, Fjenneslev, Midtsjælland: 131
Jensen, Jens (aktiv 1905), Hee, Vestjylland: 207
Jensen, Jens, Købmand, Oppelstrup, Nordjylland: 184
Jensen, Jens, Støvring, Nordjylland: 183
Jensen, Jens (1837-1914), Testrup, Østsjælland: 131, 132
Jensen, Jens (1839-1916), Vedersø, Vestjylland: 208, 209
Jensen, Jens F, Magleby, Stevns: 132
Jensen, Jens Peter, (aktiv 1868), Kavslund, Vestjylland: 218
Jensen, Karl, L. Vestermarken, Nordjylland: 187
Jensen, Laust, (aktiv 1859), Hillerup, Vestjylland: 217, 218
Jensen, Laust Chr., Aargab, Vestjylland: 208
Jensen, Martin (1841-1913), Fisker og baadfører, Klegod, Vestjylland: 208b
Jensen, Morten, Østbornholm: 220
Jensen, Niels, Gårdejer, Visse, Nordjylland: 184
Jensen, Niels, Aalborg, Nordjylland: 184
Jensen, Ole, Halkevad, Vestsjælland: 130
Jensen, Peder, (aktiv 1850), Emborg, Østjylland: 181
Jensen, Peter, Frøslev, Stevns: 132
Jensen, Poul, (aktiv 1845), Hjerting, Vestjylland: 218
Jensen, Rasmus, Bredstrup, Østjylland: 174
Jensen, Rasmus (f. 1840), Rokkedrejer, Bredstrup, Østjylland: 175
Jensen, Søren (f. 1814), Husmand, Sundbylille, Nordsjælland: 133
Jensen, Vilhelm, (aktiv 1790), Østjylland: 180
Jensen Møller, Niels Peder, Musikdirektør, Østjylland: 179
Jensen Poulsen, Niels (1788-1870), Nybølle, Lolland-Falster: 145
Jeppesen Faurby, Jens (1847-1902), Madum, Vestjylland: 209, 210
Jerik i Svansø, se: Erik Christensen
Jespersen, Lærer, Vust, Nordjylland: 189
Jessen, Jens, Sig, Vestjylland: 216
Jessen, Kræ', Sig, Vestjylland: 216
Just, Hans Peder, Linnet, Østjylland: 173, 175
Jürgensen, Jürgen, (aktiv 1811), Dünved, Sønderjylland: 160
Jørgensen, Skrædder, Fejø: 148
Jørgensen, Sønder Løgum, Sønderjylland: 168
Jørgensen, (aktiv 1772), Lærer, Vilslev, Vestjylland: 217
Jørgensen, Jens, (aktiv 1876), Staunsager, Vestjylland: 218
Jørgensen, Jens, Udby, Møn: 137
Jørgensen, Niels, Maler, Nørre Lyndelse, Midtfyn: 152
Jørgensen, Poul, (aktiv 1820), Steens, Vestjylland: 218
Jørgensen, Rasmus, Landmand, Fyn: 155
Jørgensen, Svend (1883-1946), Telegrafbestyrer, Fredericia: 118
Kannegaard, Jens (1865-1932), Balle, Østjylland: 181
Karlsen, Postmand, Anholt: 182
Karsetnsen, Rasmus, Tøvelde, Møn: 136
Kirk Andersen, Jens, Gaardejer, Østjylland: 180
Kirk Andersen, Karl (f. 1890), Musiker, Vejle, Østjylland: 180
Kjæhr, P. C., Stadsmusikant, Mors: 186
Kjældgaard, Løgstør, Nordjylland: 185
Kjær, Johs (død 1855), Skarø: 155
Kjær, Laurids (1838-1920), Murer, Stadil, Vestjylland: 210
Kjær, Nicolai (f. 1793), Smed, Brakker, Østjylland: 175, 204
Kjær, Ole (1807-1841), Væver, Humlum/Ringkøbing, Vestjylland: 158, 159, 172, 175, 198, 200-205. 207- 209, 211, 215, 217, 218
Klausen, Eskild, Krejbjerg, Vestjylland: 196
Klyhne, Christen, Guderup, Sønderjylland: 161
Knudsen, Lærer, Langeland: 157
Knudsen, Hans, Grejsdalen, Østjylland: 178
Knudsen, Jørgen, Østjylland: 172
Knudsen, Jørgen (1838-1898), Give, Østjylland: 178, 200
Knudsen, Peder (død 1885), Lærer, Stadil, Vestjylland: 211
Knudsen, Thyge (1844-1937), Musiker, Sønder Aaby, Fyn: 113, 150, 157
Knudsen Madsen, Chresten (1816-1878), Vildbjerg, Vestjylland: 211
Kofoed, Hans, Snedker, Østermarie, Bornholm: 220
Kragh, Jørgen, Løsning, Østjylland: 177
Kragsig, Peder, Lærer, Bukkjær, Vestjylland: 205, 206
Kramer, Niels L. (f. 1902), Silkeborg, Østjylland: 181
Kristian, Malte, Østjylland: 174
Kristoffersen, Lars (f. 1854), Atterup, Østsjælland: 132
Krogh, Hans, Blaahøj, Vestjylland: 212, 213
Krospe, Johan Frederik, (aktiv 1726-52), Stadsmusikant, Ribe, Vestjylland: 123
Kræ' Kvorl, se: Chresten Madsen
Kursmeden, se: Hans Hansen
Kaabjerg, Jørgen, Gårdmand, Østerskov, Langeland: 118
Lange, Jens, Stadsmusikant, Hillerød, Nordsjælland: 133, 134
Lars Frøstrup, se: Lars Andersen
Lars Horn, se: Lars Christian Petersen
Lars Krog, se: Lars Rasmussen
Lars, Urmager, Gøttrup, Nordjylland: 189
Larsen, Anders (f. 1845), Husmand, Vangstrup, Vestsjælland: 130, 131
Larsen, Anders, Vindehelsinge, Vestsjælland: 130
Larsen, Anders (f. 1871), Aalborg, Nordjylland: 187
Larsen, E. F., (aktiv 1853-58), Stadsmusikant, Næstved, Sjælland: 125
Larsen, Christian, Bellinge, Midtfyn: 152
Larsen, Hans Peter (f. 1872), Murer, Ølgod, Vestjylland: 216
Larsen, Jens (f. 1849), Landsbyspillemand, Sadserup, Sjælland: 128
Larsen, Jens, Sanger, Nyrop, Sjælland: 129
Larsen, Jens Peter (f. 1852), Saltum, Nordjylland: 186
Larsen, Johan, Lolland-Falster: 139
Larsen, Lars (f. 1857), Træskomager, Nykøbing, Lolland-Falster: 141, 142
Larsen, Morten Chr., Gartner, Hellevad, Nordjylland: 187
Larsen, Niels (1850-1933), Gårdejer, Bukkjær/Assing, Vestjylland: 206, 207b
Larsen, Ole, Moseby, Lolland-Falster: 142, 143b
Larsen, Rasmus, Borup, Nordsjælland: 133
Larsen, Rasmus, Skrædder, Skelby, Lolland-Falster: 143
Larsen, Wolle, Harkes, Vestjylland: 216
Larsen Adrian, Hans P. (f. 1853), Karleby, Lolland-Falster: 140b, 141, 149
Larsen Adrian, Jørgen (f. 1863), Karleby, Lolland-Falster: 140b
Larsen Adrian, Lars (f. 1859), Karleby, Lolland-Falster: 140b
Larsen Adrian, Lars (1815-1898), Propskærer, Rødby, Lolland-Falster: 140
Larsen Adrian, Peter (1825-1906), Karleby, Lolland-Falster: 140. 142, 143
Larsen Adrian, Peter (f. 1871), Fotograf, biografejer, Stubbekøbing, Lolland-Falster: 140b
Larsen Adrian, Rasmus (f. 1861), Fotograf, biografdirektør, Nakskov, Lolland-Falster: 140b
Larsen Nielsen, Ole, (aktiv 1851), Læsø: 187
Lassen, Chresten, Hvidsten, Østjylland: 181
Lassesen, Alfred (f. 1872), Musiker, Nakskov, Lolland-Falster: 147
Lassesen, Anders Johan, Smed, Gloslunde, Lolland-Falster: 147
Lauridsen, Vejen, Sønderjylland: 200
Lauridsen, Jens (1850-1923), No, Vestjylland: 209, 210
Lauridsen, Jens Chr. (død 1896), Faster, Vestjylland: 210, 211
Lauridsen, Niels, Musikdirektør, Vejen, Sønderjylland: 219
Laursen, Bernt (1821-1905), Skrædder, Assendrup, Østjylland: 176b
Laursen, Carl Theodor (f. 1873), Assentoft, Østjylland: 182
Laursen, Chr., Skals, Nordjylland: 185
Laursen, Chresten, Fejø: 147
Laursen, Jørgen, Murer, Varde, Vestjylland: 217
Laursen, Peder, Østjylland: 176
Laursen, Søren, Iglsø, Vestjylland: 199
Laust Knudsen, se: Laust Nielsen
Laustsen/Lauridsen, P., Madsted, Nordjylland: 191
Liebetrau, Carl Bernhard (1859-1914), Varde, Vestjylland: 204
Lind, Anders, Bæla Rutsker, Bornholm: 220
Lind, Anthon, Skrædder, Øster Marie, Bornholm: 220
Lolk, Søren, Taasinge: 155
Lollike-Karen, se: Karen
Lorenzen, Thomaz, Sønderjylland: 160
Lumbye, Carl, (aktiv 1867), København: 136
Lund, Hjulmager, Nexø, Bornholm: 220
Lund Pedersen, Jacob, Vejlby, Østjylland: 175
Lundahl, Hans, (aktiv 1850), Tobøl, Vestjylland: 218
Lustrup, Peder (f. 1830), Snedker, Undervist, Sønder Omme, Vestjylland: 215
Lyngbye, Jens Andreas, Voldsted, Nordjylland: 184
Lynge, Lars (f. 1854), Bjærget, Nordjylland: 189, 190b
Lütken, Frederik, Freltofte, Midtfyn: 153
Lærke-Hansen, Lolland-Falster: 145
Løjtnant, Søren, Daugaard, Østjylland: 177
Løv, Landsbysnedker, Rødskebølle, Sydfyn: 155b
Mads Vestergaard Mads Madsen
Madsen, Privilegeret spillemand, Højer, Sønderjylland: 167
Madsen, Bernhard, Musiker, København: 152
Madsen, Borcher (1815-1897), Vigerløse/Nykøbing, Lolland-Falster: 138, 141-144
Madsen, Chresten (1835-1925), Nr. Omme, Vestjylland: 211
Madsen, Frands (død 1915), Hammerdalsgaard, Nordjylland: 188
Madsen, Hans (f. 1838), Sludstrup, Vestsjælland: 130
Madsen, Hans, Karise, Stevns: 132
Madsen, Jacob Christian, Tækkemand, Vestjylland: 198
Madsen, Mads (død 1873), Borris, Vestjylland: 212
Madsen, Marius (f. 1855), Skomager, Kraghave, Lolland-Falster: 141
Madsen, Niels, (aktiv 1840), Hyllested, Vestsjælland: 130
Madsen, Peder, Gårdejer, Ousgtrup, Lolland-Falster: 139
Madsen, Peder, V. Skærninge, Sydfyn: 151
Madsen Holm, Jeppe, (aktiv 1846), Gerndrup, Nordjylland: 187
Madsen Holm, Jeppe, (aktiv 1840), Gerndrup, Vestjylland: 219
Madsen Merrild, Niels Chr. (død 1883), Stadsmusikant, Holstebro, Vestjylland: 211
Malling, M. J. (død 1847), Stadsmusikant, Ringsted, Sjælland: 125
Markussen, Karl, Sønderho, Fanø: 219
Marquadsen, M, (aktiv 1823-27), Sønderjylland: 161
Mathiassen, R., (aktiv 1836), Glarbo, Østjylland: 180
Mikkelsen, Jens, Bredstrup, Østjylland: 175
Mikkelsen, Jens, Høker, Hostrup, Østjylland: 177
Mikkelsen, Peder, Sognefoged, Ulbølle, Sydfyn: 150
Mortensen, Gårdejer, Fejø: 148
Mortensen, Anders, Øster Skærninge, Sydfyn: 151, 152
Mortensen, Hans, (aktiv 1946), Fejø: 148
Mortensen, Henrik (f. 1810), Øster Skærninge, Sydfyn: 151, 152
Mortensen, Karl, Fejø: 148
Mortensen, Martin, Øster Skærninge, Sydfyn: 151
Mortensen, Rasmus, Øster Skærninge, Sydfyn: 151
Mouritsen Bæk, Jens (1850-1932), Gårdmand, Bjærget, Nordjylland: 190, 191
Moust i Nøvling, se: Mouritz Nielsen
Munk, Hans, Gårdmand, Bjernæs, Lolland-Falster: 146
Märtens, Frederik, Daugaard, Østjylland: 177
Møller, Anders Christian (1872), Grejsdalen, Østjylland: 179
Møller, Carl, Underviser, Grenaa/Aarhus, Østjylland: 171, 180, 191, 214, 216
Møller, Hans Peter, Spillemand, Stolbro, Sønderjylland: 161
Møller, Chr. (f. 1876), Vrejlev, Vestjylland: 187
Møller, Jens, Hobro, Nordjylland: 182
Møller, Jes, (aktiv 1840-50), Lønborg, Vestjylland: 187
Møller, P. E., (aktiv 1888-89), Læsø: 187
Møller, Peder, Kgl. Kammermusicus, København: 187
Nees, Jens, Undervist, Vestjylland: 212
Nicolaisen Schmidt, Peder (f. 1841), Frørup, Sønderjylland: 166
Nicolaysen Schmidt, Niels, Frørup, Sønderjylland: 166
Niels Bork, se: Niels Pedersen
Niels Knudsen, se: Niels Mads Nielsen
Niels Maler, se: Niels Jørgensen
Niels Skomager, se: P. Nielsen
Niels Spillemand, se: Niels Elisen
Nielsen, Carl, Nørre Lyndelse, Midtfyn: 153
Nielsen, Chr., Lillebrænde, Lolland-Falster: 143
Nielsen, Christian, Benløse, Midtsjælland: 129
Nielsen, Hans, Hellested, Stevns: 132
Nielsen, Hans, (aktiv 1810), Hunderup, Vestjylland: 217
Nielsen, Helge, Musiker, København: 148
Nielsen, J. C., Musiker, Ribe, Vestjylland: 200, 217
Nielsen, Jacob, Musiker, Ringsted, Midtsjælland: 129
Nielsen, Johannes, Musiker, København: 148
Nielsen, Jens (f. 1833), Beværtning, Havreholm, Østsjælland: 134
Nielsen, Jens (1842-1929), Thorum, Vestjylland: 193b
Nielsen, Lars (1812-1899), Handelsmand, Torped, Midtsjælland: 129
Nielsen, Laust, (aktiv 1946), Murer, Stoholm, Vestjylland: 199
Nielsen, Mouritz, Nøvling, Nordjylland: 184
Nielsen, Niels, Musikdirektør, Guderup, Sønderjylland: 166
Nielsen, Niels Chr., (aktiv 1850), Sneum, Vestjylland: 217
Nielsen, Niels Mads (1862-1932), Tækkemand, Tastum, Vestjylland: 198, 199
Nielsen, P., Skomager, Lolland-Falster: 147
Nielsen, Peter O., Snevre, Østsjælland: 134
Nielsen, Søren, Thyregod, Østjylland: 178: 179
Nielsen, Thomas, (aktiv 1864), Store Darum, Vestjylland: 217
Nielsen, Thyge Peder, Forsomhoe, Vestjylland: 214
Nielsen, Valdemar, (aktiv 1850), Vestjylland: 217
Nielsen Andersen, Hans, (aktiv 1865), Haugbølle, Langeland: 157
Nielsen Bundgaard, Jens, Gårdejer, Vrejlev, Vestjylland: 187
Nielsen Schmidt, Jørgen, Sønderjylland: 165, 166
Nielsen Schmidt, Anton, Sønderjylland: 166
Nielsen Skals, Amerikabådene, Udlandet: 185
Norring, Thor, Musikdirektør, Hobro, Nordjylland: 182
Norup, Stabshornblæser, Rødby, Lolland-Falster: 147
Nørgaard, Peder, Underviser, Mors: 196
Olsen, Albert, Barber og Frisør, Hellerup, Østsjælland: 138, 147, 148
Olsen, Anders (f. 1808), Kromand, Jyderup, Sjælland: 127
Olsen, Anders, Tøvelde, Møn: 136
Olsen, Axel Vilhelm, (aktiv 1913), Nakskov, Lolland-Falster: 147
Olsen, brdr., (aktiv 1892), Kagstrup, Sydsjælland: 131
Olsen, Daniel (f. 1842), Esrom, Østsjælland: 134
Olsen, Frederik (1840-1912), Krønge, Lolland-Falster: 147
Olsen, Hans (1824-1881), Brygger, Skelby, Midtsjælland: 129, 130
Olsen, Jens (f. 1875), Fejø: 148
Olsen, Jens Chr., Sjælland: 126, 127
Olsen, Karl, Daldover, Østjylland: 178
Olsen, Konrad, Musikdirektør, Rødby, Lolland-Falster: 147
Olsen, Lars, Holtug, Stevns: 132
Olsen, Lars (1772-1831), Husmand, Martofte, Hidsholm: 150
Olsen, Niels, Husmand, Fejø: 147
Olsen, Peter, Rundingen, Vestsjælland: 130
Olsen, Poul, (aktiv 1807), Tibirke, Nordsjælland: 132
Oved, Anders, Raaby, Møn: 136
Panton, Jens Peter, Maglebrænde, Lolland-Falster: 143
Panton, Johan C., Egelev/Vejringe, Lolland-Falster: 138, 142, 144
Panton, Ludvig, Egelev/Vejringe, Lolland-Falster: 138, 140, 142, 144
Pariser Niels, se: Niels Hemmingsen
Peder Vestergaard, se: Peder Knudsen
Peder Vith, se: Peder Laursen
Pedersen, Musikdirektør, Holstebro, Vestjylland: 201
Pedersen, Anders, Bovense, Østfyn: 150
Pedersen, Anders (1845-1935), Møllersvend, Rødding, Vestjylland: 197b, 198
Pedersen, Frederik (1844-1926), Terslev, Østsjælland: 131
Pedersen, Hans, (1849), Lolland-Falster: 143
Pedersen, Jens, Emborg, Østjylland: 181
Pedersen, Jens (1877-1929), Kongstrup, Østsjælland: 132
Pedersen, Julius, Sindal, Nordjylland: 187
Pedersen, Marius (f. 1869), Landsbymusikdirektør, Randersegnen, Østjylland: 182
Pedersen, Laurids, (aktiv 1780), Oxenvadgaard, Vestjylland: 219
Pedersen, Mads, Nørre Søby, Midtfyn: 153
Pedersen, Niels (1816-1901), Smed, No, Vestjylland: 212
Pedersen, Peder Christian (1819-1892), Landmand, Fiskbæk, Vestjylland: 208
Pedersen, Peder (f. 1835), Sig, Vestjylland: 216
Pedersen, Peder Jørgen, Smed, Sig, Vestjylland: 216
Pedersen, S., (aktiv 1846), Dover, Vestjylland: 218
Pedersen, Søren Chr. (f. 1855), Aggersund, Nordjylland: 190b
Pedersen Winther, Mathias, (aktiv 1835), Gerlev, Østjylland: 181
Peitsen, Per, Raaby, Møn: 134
Per Jørgen, se: Peder Jørgen Pedersen
Per Søndergaard, se: Peder Pedersen
Peter Skjoldborg, se: Christian Peter Hansen
Peter Skrædder, se: Peter Christensen
Peter Søren, se: Søren Christoffersen
Peter Tybjerg, se: Peter Sørensen
Petersen, Stadsmusikant, Kalundborg, Sjælland: 129
Petersen, A. P., (aktiv 1839), Skrædermester, Rørkær, Sønderjylland: 166
Petersen, August, Købmand, Rørkær, Sønderjylland: 166, 170b
Petersen, Andreas, Kollund, Sønderjylland: 166, 170b
Petersen, Chr., Kgl. Kapelmusicus, København: 129, 133
Petersen, Chr., Halskov, Vestsjælland: 130
Petersen, H., Strynø: 155
Petersen, Lars Christian (1846-1897), Lildstrand, Nordjylland: 188, 189
Petersen, Marius, Vejlby, Østjylland: 181
Petersen, Niels Frederik, Sjælland: 127
Petersen, Otto, Østjylland: 172
Petersen, P., Vraaby, Stevns: 132
Petersen, Peter, Horsbygaard, Sønderjylland: 164
Petersen, Peter, Lilleheddinge, Stevns: 132
Petersen, Peter, Majbølle, Lolland-Falster: 144
Petersen, Peter Andreas (1852-1928), Tømmerby, Nordjylland: 189, 190
Petersen, Poul (f. 1802), Tømrer, Svendsmarke, Møn: 136: 137
Petersen, Pær, (aktiv 1880), Hjelm, Møn: 137
Petersen, Rasmus, Langeland: 157
Petersen Slæbo: 2-Musikdirektør/bilede kværnsten, Maribo/Anderstrup, Lolland-Falster: 146
Piilgaard, Morten, (aktiv 1837), Vimtrup, Vestjylland: 218
Plattenslager, Andreas, (aktiv 1600), Tårnmand, København: 123
Poul Bødker, se: Poul Petersen
Poulsen, Carl (f. 1836), Postbud, Tibirke/Vejlby, Nordsjælland: 132, 133
Poulsen, Hans (f. 1865), Militærmusiker, København: 133
Poulsen, Hans Christian, (død 1906), Tøvelde, Møn: 137
Poulsen, Jens (1828-1906), Raabylille, Møn: 137
Poulsen, Lars (f. 1869),, Landpostbud, Helsinge, Nordsjælland: 133
Poulsen, Lars Peter (1830-1906), Askeby, Møn: 136b, 137
Poulsen, Rasmus (f. 1812), Skomager, Tibirke, Nordsjælland: 132
Poulsen, Rasmus, Tibirke, Nordsjælland: 132
Pæ' Christen Blæser, se: Peder Christian Pedersen
Pæ Kraasi, se: Peder Kragsig
Rask, Chr., Underviser, Nors, Nordjylland: 189-191
Rasmussen, Postmester, undervist, Grindsted, Midtjylland: 216
Rasmussen, Anders, (aktiv 1849), Skovfoged, Thoreby/Slettebjærg, Lolland-Falster: 143
Rasmussen, Arthur, Østsjælland: 132
Rasmussen, Carl Albert (1883), Nakskov, Lolland-Falster: 147
Rasmussen, Einar S. (f. 1886), Musikdirektør, Randers, Østjylland: 182
Rasmussen, Hans (f. 1838), Kroejer, Anholt: 182
Rasmussen, Hans, Hyllede, Østsjælland: 132
Rasmussen, Hans Peter, Vester Skovby, Lolland-Falster: 147
Rasmussen, J., (aktiv 1791), Skolelærer, Haarby: 124
Rasmussen, Jens, Vigsnæs, Lolland-Falster: 147
Rasmussen, Jørgen, Krungerup, Lolland-Falster: 138
Rasmussen, Lars, Skelby, Lolland-Falster: 143
Rasmussen, Jørgen (f. 1838), Krungerup, Lolland-Falster: 144
Rasmussen, Jørgen, (aktiv 1765), Landsbyspillemand, Torbenfeld, Sjælland: 127
Rasmussen, Lars (1817-1899), Gaardmand, Assing, Vestjylland: 205b, 206
Rasmussen, Lars (1863-1930), Hyllede, Østsjælland: 132
Rasmussen, Mads, Bødker, Bøtø, Lolland-Falster: 141
Rasmussen, Martinus (1853-1924), Fausing, Østjylland: 182
Rasmussen, Morten (aktiv 1880), Brande Lydinge, Midtfyn: 153
Rasmussen, Søren (f. 1855), Renge/Strøby, Stevns: 132
Rasmussen, Wilken (1845-1920), Urmager, Skelby, Midtsjælland: 130
Raun, Andreas, Postmester, Femø: 148
Riis, Andreas (f. 1888), Musikdirektør, Vejle, Østjylland: 180
Riis, Poul, (aktiv 1924), Mors: 191
Ringsebølle, Jørgen, (aktiv 1725), Lolland-Falster: 146
Romsdal Knudsen, Kn. (f. 1902), Musiker, Vejle, Østjylland: 178
Raahauge, Landsbyspillemand, Stokkemare, Lolland-Falster: 148
Sand, Knud (f. 1879), Vestjylland: 200
Sand, Mads Kr. (f. 1840), Lærer, Nr. Gørding, Vestjylland: 200
Sandelig Hansen, se: Hans Chr, Hansen
Schmidt, A. P., Sønderjylland: 161
Schmidt, Georg (død 1947), Øsby, Sønderjylland: 166
Schmidt, Klavs, Hellevad, Sønderjylland: 165
Schmidt, Nis (1830-1902), Herremand, Thim, Midtjylland: 159, 209, 201
Schou, N., Underviser, Hjortsballe, Østjylland: 178
Simonsen, Gregers Hjort, Stadsmusikant, Svendborg, Sydfyn: 150, 151
Simonsen, Jens, (aktiv 1860-90), Regimentsmusiker, Frederikshavn, Nordjylland: 187
Skrædder, Jens, Budsemark, Møn: 134, 135
Slagter, Christen, Munderup, Sydfyn: 151
Slagter, Hans, Musikdirektør, Svendborg, Sydfyn: 151
Smed, Hans, Lolland-Falster: 147
Smed, Hans, (aktiv 1885), Haugbølle, Langeland: 158
Smit, Fotograf, Varde, Vestjylland: 217
Sommer, Anthon, Aaløse, Bornholm: 220
Sonnichsen, Jes (f. 1777), Sønderho, Fanø: 115, 124, 219
Spillekaren, se: Karen
Spillelaus, se: Lars Rasmussen
Spillemanden fra Rugbjerg, se: Jens P. Andersen
Steffensen Graa, Steffen (f. 1876), Gårdejer og fisker, Anholt: 182
Storm, Rasmus, Gerup, Midtfyn: 153
Strandridder, Peder Kristian (f. 1846), Langvad, Nordjylland: 189
Strigler, Maribo, Lolland-Falster: 147
Svensen, Niels, Veilø, Sydsjælland: 131
svenske Niels, se: Niels Andersen
Søndergaard, Jens, Varde, Vestjylland: 217
Søndergaard, Niels, Vaarst, Nordjylland: 184
Søren Skomager, se: Anders Sørensen
Søren Skrædder, se: Søren Nielsen
Søren Spillemand, se: Søren Jensen
Sørensen, Navigationslærer, Fanø: 219
Sørensen, Anders, Hasseris, Nordjylland: 184
Sørensen, Anker, Kapelmester, Horsensegnen, Østjylland: 181
Sørensen, Jens Johan, (aktiv 1847), Samsø: 182
Sørensen, Mads, Horsensegnen, Østjylland: 180
Sørensen, Niels Jørgen, Horsensegnen, Østjylland: 181
Sørensen, P., Odder, Østjylland: 181
Sørensen, Peter (f. 1833), Aasø, Midtsjælland: 131
Sørensen, Søren, Horsensegnen, Østjylland: 180
Sørensen, Søren Christian, (aktiv 1866), Musikdirektør, Roskilde, Sjælland: 125
Sørensen, Søren Peder, Randers, Østjylland: 182
Sørensen, Thomas, (aktiv 1848), Øse, Vestjylland: 217
Sørensen Kjældgaard, Søren (f. 1863), Musikdirektør, Løgstør, Nordjylland: 185
Telling, Underviser, Randers, Østjylland: 171, 180
Thirstrup, J., Samsø: 182
Thomsen, Hans, Højrup, Østjylland: 172, 173
Thomsen, Hans, Musiker, Øde Førslev, Midtsjælland: 129, 132
Thomsen Kramer, Niels, Hammel, Østjylland: 181
Thomsen, S., Lærer, Klattrup, Østjylland: 174
Thorhave, Chresten (død 1871), Glade, Nordjylland: 188
Thyssen Jørgensen, (aktiv 1843), Hvidding, Vestjylland: 218
Tuemose, Per, Stadsmusikant (?), Sjælland: 128, 135
Tønning, Mads Peder, Taulov, Østjylland: 172, 175
Ungermann, Jørgen, Nr. Vedby, Lolland-Falster: 143
Urup, Søren (f. 1840), Torstrup, Vestjylland: 216
Vadgaard Kristensen, Mads (1858-1939), Vestjylland: 216
Veber, Skolelærer, Ulbølle, Sydfyn: 151
Verneborg, Johan, Gårdejer, Fejø: 148
Vestergaard, Jens (1841-1909), Stauning, Vestjylland: 212
Vestergaard, Kristian (1867-1946), Stauning, Vestjylland: 212
Vigsø, Peter (f. 1838), Øsløs, Nordjylland: 189
von Pritzlow, Ulrik, (aktiv 1611), Byspillemand, Ribe: 122
Væver, Hendrik, Mandemark, Møn: 135
Væver, Rasmus, Østjylland: 172
Weber, Anthon Georg (1799-1824), Stadsmusikant, Holstebro, Vestjylland: 204
Westergaard, Niels, (aktiv 1888), Thisted, Nordjylland: 191
Willer (Nielsen), Johan, Fotograf, København: 138, 145, 146, 148
Willer Nielsen, Femø: 148
Wimtrup, Lærer, Krejbjerg, Vestjylland: 192
Winther (Larsen), Niels (1814-1880), Fæstehusmand, Igelsø, Sjælland: 126, 127
Wulf, Hans, Varde, Vestjylland: 216
æ Dampmøller, se: Anders Pedersen
Aase, Hans Peter (f. 1917), Orkesterleder, København: 181
Aase, Peder (f. 1885), Aarhus, Østjylland: 181
Aase, Rasmus Peter, Musikdirigent, Østbirk, Østjylland: 171, 180, 181

?, Anders, Rørby, Sjælland: 127
?, Nis Kristian, Sandby, Sjælland: 128
?, Jens, (aktiv 1725), Brejninge, Lolland-Falster: 146
?, Karen, Lolland-Falster: 148
?, Karen, Lolland-Falster: 149
?, Anders, Midtfyn: 152: 153
?, Jens Morten, Postbud, Fjerritslev, Nordjylland: 187, 188
?, Kristen Peder, Lerup, Nordjylland: 187, 188TAGE-15/2-2020