Denne Node Bog
Til Hørrer Jomfrue Mette
Maria Jacobsen.
Men skreven og til Dels Componeret
Af mig Dandzmester Bartram Schade
Foborg den 16de August 1783.


Således står der på første side i en lille nodebog, som ligger på Faaborg Byhistoriske Arkiv.

Bogen måler 15,5 × 9,3 cm og indeholder 68 melodier.

I 1783 var Bartram Schade 37 år gammel, og han var trompeter ved det fynske dragonregiment i Odense, I 1801 blev han stadsmusikant i Slagelse.

Mette Maria Jacobsen (født 1767 - død o. 1857) var datter af købmand Poul Jacobsen "Kinafarer" og Mette Marie Hansdatter Storm. Sidstnævntes fætter, Rasmus Jørgensen Storm (1733-1806) fra Haastrup, skrev omkring 1760 en nodebog, som nu ligger på Dansk Folkemindesamling. Rasmus Storms nodebog er udgivet i København 1987 i faksimile på forlaget Kragen og har indledning og kommentarer af Jens Henrik Koudal. Rasmus Storm var tjenestekarl på i købmandsgården i Faaborg i perioden 1775-95, altså på det tidspunkt, hvor Mette Marias nodebog er dateret. Det er derfor tankevækkende at der ikke er sammenfaldende melodier i de to nodebøger.

Mette Marie Jacobsen blev senere gift med apoteker Bøwing, de fik flere børn hvoraf en søn overtog apoteket. Som enke boede hun som nabo til apoteket og havde en ugift datter boende og levede af sine midler til sin død.

Anna Aagaard Hansen, Pederstrup, har beskæftiget sig nærmere med nodebogen.


Download en zip-fil med indscannede billeder af nodebogens sider.