Eksempel på grafisk dansebeskrivelseDette er en side fra "Reventlow-bogen" 1799. Fra slutningen af 1700-tallet er bevaret flere håndskrevne bøger med grafiske dansebeskrivelser som ovenstående og tilhørende noder (Eksempelvis fra Bornholm og Svendborg).

I ovenstående eksempel er tre forskellige dansebeskrivelser, nemlig No. 60, No. 61 og No. 62 på hver sin linje. Tilhørende noder findes på højre side af opslaget. (Noden til No 60 findes i sin helhed i min søgemaskine).

I det følgende vil jeg forsøge en tolkning af dansebeskrivelsen til No. 60:

De sorte pletter der findes har intet med dansebeskrivelsen at gøre. Der er noderne på bagsiden, man kan se igennem papiret.

Ovenstående betyder, at man stiller op på to rækker, herrene i nederste række, damerne i øverste rækker og musikken til venstre. Første par nærmest musikken, dernæst andet par og til sidst tredje par.
Det er underforstået, at rækkerne fortsætter med flere par, men de skal inddeles i tre par ad gangen, da disse tre par alle indgår i figuren.
Det kan være praktisk som instrukør at bede de tre par om at danne en lille kreds, så de kan se hvem de hører sammen med og hvilket nummer de har.

Første billede viser, hvad der skal danses til de første otte takters musik:

Der er vist en streg med en afsluttende lille tværsterg ind fra 1 Herre og fra 2 Dame og en lille cirkel i midten.

Dette kan tolkes som de danser en gang rundt med håndfatning

Der står skrevet "4 Pas" - oversat "4 skridt". Pas kunne også betyde dansetrinnet "Pas de Bas".

Den tolkning, vi er landet på er:
1 Herre og 2 Dame danser 4 Balancé overfor hinanden og derefter danser de en omgang rundt med håndfatning.

På andet billede - i de næste 8 takter, hvor musikken gentages - gør 2 Herre og 1 Dame det samme.


Takt 17-24:

1 Herre og 1 Dame bevarer front imod hinanden og danser bagved og forbi 2. Par, hvorefter de træder et skridt baglæns (kompliment?). Derefter fortsætter de ned bagved og forbi 3. Par. De danser tilbage igen på tilsvarende måde.


Takt 25-32:

Dette er en meget kendt figur. 1 Par danser ned imellem rækkerne, vender, danser tilbage igen og "kaster af" dvs. slutter imellem 2. og 3. par.


Par 1 har således fået ny plads ("Progression"). Det betyder at par 2 "står over" i næste gennemdansning og at de, der lige har været par 3 er par 2 i kommende gennemdansning. (Længere nede i rækken skifter par 2 nummer til par 3.)

TAGE-4/4-2013