Folkemusiklauget FYNBOERNE

Dansk Folkemindesamling

Svendborg Danse- og Spillemandslaug

Spillemandskredsens nodemappe

Spillemandslauget Østjyderne

Folkets Hus Spillefolk

Himmerlands Danse- og Spillemandslaug

Dansens og musikkens rødder

Pia og Per Sørensens hjemmeside

D.T.S.Bjerregaard

Rebild Spillemændene

Viborg Spillefolk

ROSAfolk arkiv (gamle folkemusik-tidskrifter)

FORSKOV & DAMs projekt SPILLEMAND!

Skillingsviser

Folkalender - Links til nodesamlinger

Folkemusikarkivet - med artikler om spillemænd

Folkemusikarkivets bogbutik - med større udvalg af folkekultursbøger, restoplag fra nedlagte forlag o.l. Alt sammen doneret til arkivet, og hvor så al indtægt fra salg går til drift af arkivet, der ikke modtager offentlig støtte.

Udvalgte numre af tidsskriftet "Dansk Folkemusik"

Løsblad.dk - En verden af folkedanse