I 1974/75 blev der udgivet en grammofonplade, som hed:


Det var nogle af laugets stiftere, som indspillede den. På forsidebilledet ses fra venstre:

   Erik Jensen
   Keld Nørgård
   Niels Kjærsgård
   Poul Lendal
   Carl Erik Lundgård Jensen

I omslaget står at læse:

Vi kalder os FYNBOERNE og er alle amatører. Vi håber, at vores musik - også på plade - udtrykker noget, der kan bruges af andre. En del af det vi spiller har vi lært af spillemænd rundt omkring, andet har vi fra ældre og nyere nodemateriale og endelig har vi lavet noget selv - måske har vi lært allermest af hinanden. Vi har tit været i Folkemusikhuset i Hogager, og det har også betydet meget for os.
I løbet af de sidste 4 år har vi spillet til byfester, på skoler, i ungdomsklubber og pensionist-foreninger, på værtshuse, gågader og mange andre steder. Pladen her er blevet til hos Peter Trock i Svendborg, som uden for sin forretning i gågaden har et lille udskænkningssted »Det Grønne Hjørne«, hvor vi ofte har spillet.
Om musikken er spillemandsmusik som i gamle dage er ligegyldigt, bare den er med til at få folk til at finde sammen og kunne lide hinanden. En vigtig forudsætning for dette er, at spillemandsmusikken er fælleseje, ingen må tiltage sig monopol på den eller autorisere en bestemt stil, et bestemt niveau som det rigtige. For os vil det være dejligt, hvis pladen skaber kontakt til folk, der gerne vil spille og danse, og også hvis den giver inspiration og ideer til nogen. Selvfølgelig kan man slet og ret bruge den som så mange andre plader - til at lytte til. Men levende musik er nu bedre end musik på »dåse«.
Har I lyst til selv at gå i gang, og har brug for en hjælpende hånd, så lad os høre fra Jer.
Med venlig hilsen FYNBOERNE

Numrene på pladen er:

Slde 1
1 Brøndums hopsa
2 Klaphopsa
3 Niels Krags vals
4 Pottemagervalsen
5 To-tur til Vejle
6 Hvorfor det
7 Hamburger Zweitritt
8 Norvalsen
9 Kalkmandens vals
10 Gårdebylåten

Side 2
1 Frem og tilbage med Frida
2 Jydekvappen
3 Vals 29
4 Polka 2
5 Holevvalsen
6 Den skønne vals
7 Fannikedans
8 Pete Petes boat
9 Den toppede høne
10 Niels Spillemands brudevals

Kontakt mig hvis du ønsker at høre nogle af numrene.