Formålet med Folkemusiklauget FYNBOERNE er:

- at viderebringe og dyrke samvær omkring musik, dans, sange, lege og fortællinger, der har rod i den danske folketradition.

- At fremme samværet mellem generationer, således at levende folketraditioner kan føres videre og dermed skabe forståelse for samfundsforhold før og nu.

- gennem gensidig undervisning at arbejde for dygtiggørelse af det enkelte medlem, således at hver enkelt medlem bidrager aktivt til laugets fælles arbejde, ansvarligt og i samarbejde med laugets øvrige medlemmer.

- at give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

- at holde møder, kurser, åbne arrangementer, seminarer, m.v.

- at indsamle musikalsk folkekultur, oprette bibliotek, udgive medlemsblad samt formidle studierejser, ekskurtioner, m.v.

Fynboerne aflyser øveaftener og baller indtil videre på grund af Corona smittefaren
I vinter-sæsonen mødes Folkemusiklauget FYNBOERNE hver onsdag klokken 19-22. ............ Læs nærmere her
Den sidste onsdag i måneden spiller vi til BAL på Kulturmaskinen - alle er velkomne - gratis entré.
Se en video om Folkedans i Kulturmaskinen (1 minut og 16 sekunder)

Folkemusiklauget FYNBOERNE holder Familiedans på Kulturmaskinen nogle søndage om året.

Folkemusiklauget FYNBOERNE har et samarbejde med Svendborg Danse- og Spillemandslaug

Lauget plejer at tage på en sommerudflugt til en ø. I år går turen til Avernakø lørdag den 6. juni. Tilmelding nødvendig!

I skolernes sommerferie spiller vi til dans på græsset i Munke Mose hver mandag klokken 19-21.
Sådan skrev Fyens Stiftstidende om Fynboernes mandagsaftener i Munke Mose

Til Juni-folk inviterer nogle medlemmer til dans i deres haver.

Til August-folk plejer vi at spille på dansegulvet i Æventyrhaven som led i kommunens arrangementer.

I løbet af året deltager lauget i forskellige arrangementer. I anledning af Dansens Dag, onsdag den 29. april 2020 spiller og danser vi på Gråbrødre Plads ved Café Kræs klokken 16:30-17:00. For nærmere information snak med Poul Strunk.

Der bliver udgivet et foreningsblad "LIV I LAUGET" to gange om året - før og efter laugsgildet (generalforsamlingen) som afholdes i marts måned.
Læs en artikel fra LIV I LAUGET nr. 159: "Dør det, så dør det"Derudover afholder Folkemusiklauget FYNBOERNE 5 årlige baller på Kulturmaskinen med professionelle orkestre udefra (entré). Se årets program.
Onsdag den 8. april 2020 kl. 19:30 med Heebøll & Vinther. Udsat på grund af smittefare. (flyttet til torsdag den 19. november 2020).
Næste gang torsdag den 7. maj 2020 kl. 19.30 med Hedeselskabet,
Gå til laugets hjemmeside

Link til laugets gruppe på facebook