Formålet med Folkemusiklauget FYNBOERNE er:

- at viderebringe og dyrke samvær omkring musik, dans, sange, lege og fortællinger, der har rod i den danske folketradition.

- At fremme samværet mellem generationer, således at levende folketraditioner kan føres videre og dermed skabe forståelse for samfundsforhold før og nu.

- gennem gensidig undervisning at arbejde for dygtiggørelse af det enkelte medlem, således at hver enkelt medlem bidrager aktivt til laugets fælles arbejde, ansvarligt og i samarbejde med laugets øvrige medlemmer.

- at give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

- at holde møder, kurser, åbne arrangementer, seminarer, m.v.

- at indsamle musikalsk folkekultur, oprette bibliotek, udgive medlemsblad samt formidle studierejser, ekskurtioner, m.v.I vinter-sæsonen mødes Folkemusiklauget FYNBOERNE hver onsdag klokken 19-22. ............ Læs nærmere her
Den sidste onsdag i måneden spiller vi til BAL på Kulturmaskinen - alle er velkomne - gratis entré.
Se en video om Folkedans i Kulturmaskinen (1 minut og 16 sekunder)

Folkemusiklauget FYNBOERNE holder Familiedans på Kulturmaskinen nogle søndage om året.

Folkemusiklauget FYNBOERNE har et samarbejde med Svendborg Danse- og Spillemandslaug, og skal spille til bal i Bagergade 67 i Svendborg, fredag den 27. marts klokken 20. Gratis adgang.

Lauget plejer at tage på en sommerudflugt til en ø. I år går turen til Avernakø lørdag den 6. juni. Tilmelding nødvendig!

I skolernes sommerferie spiller vi til dans på græsset i Munke Mose hver mandag klokken 19-21.
Sådan skrev Fyens Stiftstidende om Fynboernes mandagsaftener i Munke Mose

Til Juni-folk inviterer nogle medlemmer til dans i deres haver.

Til August-folk plejer vi at spille på dansegulvet i Æventyrhaven som led i kommunens arrangementer.

I løbet af året deltager lauget i forskellige arrangementer.
Der bliver
Laugsgilde
onsdag den 4. marts, 2020


Der bliver udgivet et foreningsblad "LIV I LAUGET" to gange om året - før og efter laugsgildet (generalforsamlingen) som afholdes i marts måned.
Læs en artikel fra LIV I LAUGET nr. 159: "Dør det, så dør det"Derudover afholder Folkemusiklauget FYNBOERNE 4 årlige baller på Kulturmaskinen med professionelle orkestre udefra (entré). Se årets program.
Næste gang onsdag den 8. april 2020 kl. 19:30 med Heebøll & Vinther.

Gå til laugets hjemmeside

Link til laugets gruppe på facebook