Formålet med Folkemusiklauget FYNBOERNE er:

- at viderebringe og dyrke samvær omkring musik, dans, sange, lege og fortællinger, der har rod i den danske folketradition.

- At fremme samværet mellem generationer, således at levende folketraditioner kan føres videre og dermed skabe forståelse for samfundsforhold før og nu.

- gennem gensidig undervisning at arbejde for dygtiggørelse af det enkelte medlem, således at hver enkelt medlem bidrager aktivt til laugets fælles arbejde, ansvarligt og i samarbejde med laugets øvrige medlemmer.

- at give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

- at holde møder, kurser, åbne arrangementer, seminarer, m.v.

- at indsamle musikalsk folkekultur, oprette bibliotek, udgive medlemsblad samt formidle studierejser, ekskurtioner, m.v.

Retningslinjer:

Der skal være mindst to meters afstand mellem danseparrene. Desuden må man ikke skifte partner, men holde sig til én.
I vinter-sæsonen mødes Folkemusiklauget FYNBOERNE hver onsdag klokken 19-22. ............ Læs nærmere her
Den sidste onsdag i måneden spiller vi til BAL på Kulturmaskinen - alle er velkomne - gratis entré.
Se en video om Folkedans i Kulturmaskinen (1 minut og 16 sekunder)

Folkemusiklauget FYNBOERNE holder Familiedans på Kulturmaskinen nogle søndage om året.

Folkemusiklauget FYNBOERNE har et samarbejde med Svendborg Danse- og Spillemandslaug

Lauget plejer at tage på en sommerudflugt til en ø. Aflyst i år. Vi satser på at kunne gennemføre turen til Avernakø den 5 juni 2021. Hilsen Jørgen Johansen.

Til Juni-folk plejer nogle medlemmer at invitere til dans i deres haver om onsdagen, men i stedet mødes vi i på onsdag den 10. juni i Munke Mose klokken 19-21.

I skolernes sommerferie spiller vi til dans på græsset i Munke Mose hver mandag klokken 19-21, første gang mandag d. 29 juni.
Sådan skrev Fyens Stiftstidende om Fynboernes mandagsaftener i Munke Mose

Til August-folk plejer vi at spille på dansegulvet i Æventyrhaven som led i kommunens arrangementer.

I løbet af året deltager lauget i forskellige arrangementer.

Der bliver udgivet et foreningsblad "LIV I LAUGET" to gange om året - før og efter laugsgildet (generalforsamlingen) som afholdes i marts måned.
Læs en artikel fra LIV I LAUGET nr. 159: "Dør det, så dør det"Derudover afholder Folkemusiklauget FYNBOERNE 5 årlige baller på Kulturmaskinen med professionelle orkestre udefra (entré). Se årets program.

Gå til laugets hjemmeside

Link til laugets gruppe på facebook