Almindelige laugsaftener

foregår onsdage kl. 19.00-22:00 på Vestre Skole, Vestbygningen, opgang 3, 2. Sal, Roersvej 10 i Odense C.
(Sidste onsdag i hver måned holder vi åbent bal på Kulturmaskinen.)

Orienter dig her om planerne for:

     September måned.

     Oktober måned

     November måned.

     December måned.

2020:

     Januar måned.

     Februar måned.

     Marts måned.

     April måned.

     Maj måned.


(Eksempler på hvad der tidligere er blevet spillet kan du finde i min SØGEMASKINE - vælg "spille-lister" og tryk [søg].)
En almindelig laugsaften forløber således:

19:00-19:30 "Den første halve time":
                    Folk ankommer. Der bliver spillet melodier de fleste musikere kan spille med på og som er ret tilgængelige for danserne.
                    Poul bestemmer hvad der skal spilles.
                    Ofte spillede melodier - noder og lydfiler
                    Derefter bliver der givet meddelelser.

19:30-20:45 "Gruppearbejdstid":
                    Dels arbejdes med to "nye" danse om måneden, og dels spilles og danses noget relativt kendt,
                    Laugsmedlemmer kan byde ind med hvad det skal være for to nye danse. (Poul koordinerer)

20:45-21:30 "Kaffepause":
                    I pausen bliver der også givet meddelelser og vi synger nogle fællessange.

21:30-22:00 "Den sidste halve time":
                    Der danses til "Frit slaw" under ledelse af Poul.