Tilbage

På "Dansehistorisk Seminar" på Snoghøj IT-højskole den 5-6 april -2002 besluttede vi bl.a. at sætte specielt fokus på året 1840. Målet er at skabe et så fuldstændigt som muligt overblik over, hvad der blev danset, hvor der blev danset og af hvem der blev danset på et ganske bestemt tidspunkt. (ref, Kjeld Nørgaard)

Jeg besluttede at tage på Landsarkivet i Odense og gennemgå Fyens Stiftstidende for 1840.

For tre år siden var jeg derinde og gennemgik avisen for 1860-61 (link til mine notater) idet jeg kiggede efter om "Niels Maler", Carl Nielsens fader, Niels Jørgensen Nr. Lyndelse, havde annoncer i for danseundervisning. Jeg har nemlig noder, hvor han er noteret som danser til Francaise og Les Lanciers. Det var inspireret af en artikel i "Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk arkiv" nr. 17 1998 af Per Sørensen, hvor han på baggrund af Aarhuus Stiftstidende oplistede danselærere i Århus 1850-1900.

Den 15/7-2002 var jeg på Landsarkivet 6 timer og med et digital-kamera affotograferede jeg alt hvad jeg så der havde med dans og musik at gøre. Også annoncer fra teateret valgte jeg at kopiere, fordi dette var én af vejene, hvor musik og dans blev udbredt.

Jeg gjorde følgende dagbogsnotat:

"Der var kun ialt to små annoncer om danseundervisning v/ en Clausen. Det var få i forhold til 1860.

Af meddelelser fra foreninger, kunne jeg se, at der har været bal i Fruens Bøge. Men det var ikke direkte annonceret som i 1860 - ovenikøbet står der at ballet holdes efter gældende regler.

Men ellers var det i forbindelse med begivenheder i kongehuset, der blev arrangeret bal, f. eks. på Rådhuset.

Der var mange annoncer fra "Musicalier" - dvs. nye noder fra boghandlerne. Specielt noder for pianoforte og guitar. Der annonceres også med nodepapir.

Og enkelte annoncer for salg af instrumenter: Violoncel, pianoforte og fagot.

En tredjedel til en fjerdedel af stillingsannoncerne for skolelærere ("seminarister") gav udtryk om ønske om musik (instrumental-undervisning eller sang i kirke)

Endelig er der en annonce på tysk, der tilbyder violinundervisning mm.

Tage"