Tilbage

Landets styre

Danmark blev regeret af en enevældig konge 1660-1849, hvor grundloven blev underskrevet. Christian VIII var konge 1839-48. Dronningen var Caroline-Amalie.

Befolkningen på Fyn (excl. Ærø):

 

1834

1845

Odense

9.000

10.200

Øvrige købsteder ialt

16.000

19.000

   Assens

 

2.700

   Nyborg

 

3.200

   Svendborg

 

3.900

Landdistrikterne

142.000

154.000

Ialt Fyn med Langeland

167.000

183.000

 

 

 

 

 


Odense var i 1845 kogerigets største provins-by.
(Københavns kommune: 127.000, Odense: 10.200, Helsingør: 8.000, Aarhus:7.900, Aalborg: 7.500)

Tronfølgeren (den senere Frederik VII 1848-63) var 1815-48 »guvernør« over Fyn og kommandant for de jysk-fynske hærstyrker og boede i Odense, hvor han tog livlig del i det litterære og selskabelige liv.
 

Aviser

Ca. 6 % af husstandene holdt avis i 1840 - et ret højt tal for provinsen. Det skyldes dog utvivlsomt overvejende det ganske talstærke borgerskab, som var samlet i Odense og kun i ringe grad de 30.000 landbofamilier.

Den i dag eksisterende Fyens Stiftstidende startede i 1772 og i 1836-52 hed den
    »Fyens Stifts Kgl. ene priv. Adresse- og politiske Avis samt Avertissementstidende.«

I 1835 var der 14-1600 abonnenter og i 1850 var der 2000 abonnenter.

Fra 1780-1868 var der en konkurrerende "Iversens Avis" i 1838-47 kaldet
    »Ove Thomsens Kgl. alene priv. Fyns Avis og Avertissementes-Tidende.«

(Ove Thomsen var 1834-1836 medarbejder hos Hempel, hvorefter han købte Christian Iversens bogtrykkeri og avis af Iversens Enke.)

Regeringens kontrol med pressen var nærgående, og de fremmede gesander i København vogtede nøje over, hvad aviserne skrev om deres hjemlands forhold.

Fyens Stiftstidende

HISTORIE: "Med agent Holck (1726-83) som forbillede oprettede Biering avis og adressekontor i Odense; bladet var dygtigt tilrettelagt - hovedsagen var annoncerne samt de oplysende og underholdende småstykker snarere end politiske nyheder - og vandt snart fodfæste. Under efterfølgerne var stillingen vanskeligere, da Iversens avis trængte frem. Men fra 1797 arbejdede Søren Hempel Fyens Stiftstidende stærkt frem både økonomisk og indholdsmæssigt og ofte i voldsom personlig polemik med Iversen. Stiftstidende fulgte nu ivrigt de udenlandske begivenheder og kommenterede dem udfra »liberale« (franskorienterede) synspunkter. I den indre politik prægedes bladet vel bestandig af forsigtighed og en vis spidsborgerlig respekt for autoriteterne, men i konkrete spørgsmål var den frisindet, således m.h.t. presseloven 1799, teologistriden 1825 og valgretsspørgsmålet 1831-34. Efter 1835 stod Hempel og Stiftstidenden som konservative, men dog uden stærk farve (Bagger var »republikaner«). Ove Thomsens Avis påførte fornyet konkurrence 1836-47, men Stiftstidenden vandt tilsidst overhånd bl.a. i kraft af sine privilegier."

Fyens Stiftstidende 1840

Udgiver 1798-1844: cand. theol. Søren Hempel.
Redaktør 1836-46: forfatteren Carl Bagger.

Avisen er ca. 30 x 40 cm stor og det meste er med gotiske bogstaver. Den har 4 sider, og udkom ikke hver dag (nogle gange ikke onsdag og aldrig søndag).

Fra 1837 bringes en indholdsfortegnelse under hovedet. Den kunne typisk være:
Politisk Oversigt (her følger opremsningen af aktuelle lande) - Fædrelandet - Kongehuset - Offentlige foranstaltninger - Stænderforsamling - Videnskabelighed - Blandinger - Odense.

De første sider handler om politik i udlandet, og derefter om indlandet. Om kongehuset ( - sørgetid for Frederik VI, som døde 3 december 1839 og kroning  af Christian VIII den 28/7-1840 - ) dets fødselsdage og sølvbryllup 22/5-1840 (som man fejrede på rådhusene), dets rejser mm.
Så følger blandet nyt journalistisk stof, f.eks. fra Odense. Der blev af og til fortalt om en fest, og refereret de skål-taler, der blev holdt, og lejlighedssangen kan også være trykt. Tit står der ikke noget om, der også har været danset. Endelig kan der stå nogle kirkelige meddelelser.

Derefter kommer Avertissementer. Også i en bestemt rækkefølge. Først dødsannoncer, så fra boghandlere og meddelelser fra foreninger og private, stillings-opslag, efterlysninger, salg, leje og salg af ejendom og til sidst auktioner.

Fyens Stiftstidende i dag

kilder:   Søllinge og Thomsen "De danske Aviser 1634-1847", 1988 sd. 209-221
            Dyrbye og Thomsen "Trolig skildre hvad i verden sker", 1997 sd. 42-55
            Gyldendal og Politikens "Danmarkshistorie 1800-1850", 1990 sd. 136, 207f